Dorpshuis

Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o.

De stichting heeft ten doel het dorpshuis,

waarin gymnastieklokaal, te beheren en te exploiteren ten behoeve van sociaal culturele activiteiten, bewegingsonderwijs, sport en educatie in Roderwolde en haar omgeving, alsmede stimuleren, organiseren en doen organiseren van activiteiten op en rond het dorpshuis. 

Dorpshuis Roderwolde
Dorpshuis Roderwolde

Het dorpshuis staat open voor: -Alle verenigingen, organisaties, buurtschappen, en groepen uit de schoolkring Roderwolde, zowel voor hun bestuur- en ledenbijeenkomsten als voorbijeenkomsten gericht op de bevolking van Roderwolde e.o

-Activiteiten ten behoeve van OBS Het Palet –

-Activiteiten rond het jaarlijkse feest voor de donateurs evan de stichting

-Activiteiten van diensverlenende instellingen gericht op Roderwolde e.o.

-Voorlichingen- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van Roderwolde e.o.

-Cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van Roderwolde e.o.